Amecam

Główne cechy

  • Długość impulsu >15 fs
  • Wysoka częstotliwość do 500kHz
  • Przestrajalna komputerowo długość fali
  •  Wymienne pompy drugiej i trzeciej harmonicznej dla pracy w szerokim zakresie 500-850nm
  • Kompaktowa i odporna obudowa

Zastosowanie

  • Spektroskopia

ORPHEUS-N jest to niewspółosiowy optyczny wzmacniacz parametryczny – NOPA, pompowany przez laser PHAROS. Zależnie od modelu, ORPHEUS-N posiada wbudowany generator drugiej lub trzeciej harmonicznej 515nm lub 343nm.
 ORPHEUS-N z generatorem drugiej harmonicznej (ORPHEUS-N-2H) generuje impulsy o długości krótszej niż 25 fs w zakresie długości fali 650-850nm ze średnią mocą większą niż 0,5W dla 650nm (przy pompowaniu 1030nm, 6W @ 1030nm, 200kHz). ORPHEUS-N z generatorem trzeciej harmonicznej (ORPHEUS-N-3H) generuje impulsy o długości mniejszej niż 35 fs w zakresie długości fali 500-650nm ze średnią mocą większą niż 0,2W dla 550nm (przy pompowaniu 1030nm, 6W @ 1030nm, 200kHz). Obydwa modele mogą zostać zintegrowane w jedną obudowę z łatwym przełączaniem pomiędzy harmonicznymi. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie impulsów o długości mniejszej niż 35 fs w zakresie długości fali 500-850nm.
 ORPHEUS-N pracuje z częstotliwością do 500kHz oraz wyposażony jest w sterowany komputerowo silnik krokowy umożliwiający automatyczne przestrajanie długości fali. Opcjonalnie możliwe jest wyposażenie w sygnał drugiej harmonicznej rozszerzający zakres przestrajalny o zakres 250-450nm.
 Zasada działania ORPHEUS-N opiera się na niewspółosiowym wzmocnieniu parametrycznym continuum światła białego w nieliniowym krysztale. Stosowane są dwa stopnie niewspółosiowego wzmocnienia.  Wzmacniacz pompowany jest poprzez drugą lub trzecią harmoniczną PHAROSa. Niewielka część wejściowego impulsu 1030nm jest wykorzystywana do wytworzenia continuum światła białego w krysztale szafiru które jest wykorzystywane później jako światło wejściowe wzmacniacza parametrycznego. Przestrajanie długości światła jest wykonywane za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze, zmieniającego kąty nieliniowych kryształów i pozycję linii opóźniającej. Po procesie wzmocnienia impulsy są skracane za pomocą pary pryzmatów, zaś szerokość pasma jest kontrolowana za pomocą dyspersji materiałowej.
 

Dostępne modele ORPHEUS-N

Model Długość fali Długość impulsu
ORPHEUS-N-2H 650-900 <30 fs @650-850nm
ORPHEUS-N-3H 490-900 <40 fs @500-650nm

 

Specyfikacja

Parametry pompy (PHAROS):

  • Długość fali 1030nm
  • Częstotliwość 1-500kHz
  • Energia impulsu 10-60 µJ
  • Długość impulsu (FWHM) 180-260 fs
ORPHEUS-N-2H
(pump: 30 µJ @1030 nm)
ORPHEUS-N-3H
(pump: 30 µJ @1030 nm)

Wbudowany generator drugiej harmonicznej:
Długość fail: 515 nm
Energia impulsu>14 µJ

Sygnał wyjściowy:
Zakres strojenia: 650–900nm
Energia impulsu (po skracaniu za pomocą pryzmatów)
> 2 µJ @ 650 nm
> 0,7 µJ @ 850 nm
Długość impulsu (zakładany rozkład Gaussa)
< 30 fs @ 650-850nm

Wbudowany generator trzeciej harmonicznej:
Długość fail: 343 nm
Energia impulsu>7 µJ

Sygnał wyjściowy:
Zakres strojenia: 490–900nm
Energia impulsu (po skracaniu za pomocą pryzmatów)
> 0.7 µJ @ 550nm
> 0.3 µJ @ 700nm
Długość impulsu (zakładany rozkład Gaussa)
< 40 fs @ 500-650nm
< 80 fs @ 650-900nm

 

Wymiary

Model W x L x H (mm)
Wymiary obudowy 320 x 777 x 187
Wymagana powierzchnia robocza 370 x 790

 

Karta katalogowa ORPHEUS

Wygląd zewnętrzny

      

Wymiary

            

 

Amecam
Wincentego 54/25
03-530 Warszawa
telefon komórkowy: 602 500 680
tel.: (22) 207 22 78
fax: (22) 207 28 77
e-mail: amecam@amecam.pl
Studigraficzne.com