Amecam

Oświetlacz ultrafioletowy - utwardzanie ultrafioletowe


ZASTOSOWANIE:

  • Oświetlanie próbek w mikroskopach
  • Obserwacja fluorescencji próbek
  • Obserwacja fosforescencji próbek
  • Analiza materiałów światłoczułych
  • Fotopolimeryzacja
  • Utwardzanie materiałów światłoczułych

GŁÓWNE CECHY:
Oświetlacz ultrafioletowy typ UV-365 składa się z trzech zasadniczych podzespołów: zasilacza stabilizowanego,
regulatora prądu, głowicy optycznej.
Zasilacz stabilizowany posiada stałe napięcie wyjściowe 7.5V. Za pomocą wtyku koncentrycznego podłączany jest to regulatora prądu (wejście oznaczone do regulatora prądu). Regulator prądu posiada potencjometr obrotowy za pomocą, którego regulujemy optyczną moc wyjściową z głowicy. Głowica podłączona jest do regulatora prądu poprzez wtyk typu Jack (wejście oznaczone do oświetlacza). Głowica optyczna posiada filtr odcinający >390nm ze szkła kwarcowego Schotta oraz soczewkę skupiającą do regulacji ostrości i wielkości plamki. Oba te elementy optyczne osadzone są na pierścieniach z gwintem drobnozwojnym. Zaleca się, aby głowica była uzbrojona w powyższe elementy.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Źródło światła – dioda LED mocy
Emitowana długość fali – 365nm
Emitowana moc optyczna - 200mW lub 800mW
Filtr odcinający > 395nm
Zespół optyki kwarcowej ujednolicającej wiązkę

Uwaga: Oświetlacz emituje promieniowanie ultrafioletowe szkodliwe dla wzroku. Stosować okulary ochronne z filtrem UVA, np.: typ ECO lub ARG firmy Noir Laser.

Amecam
Wincentego 54/25
03-530 Warszawa
telefon komórkowy: 602 500 680
tel.: (22) 207 22 78
fax: (22) 207 28 77
e-mail: amecam@amecam.pl
Studigraficzne.com