Amecam

 

Dostępne modele spektrometrów STELLARNET

 

Symbol Zakres długości fali
Spektrometry miniaturowe Blue-Wave 200-1150nm
Spektrometry z odbiciową siatką dyfrakcyjną  190-900nm
Spektrometry z odbiciową siatką dyfrakcyjną o szerokim zakresie analizy    200-1100nm
Spektrometry z odbiciową siatką dyfrakcyjną wysokiej rozdzielczości 200-600nm (UV)
380-750nm (VIS)
Spektrometry miniaturowe  900-1700nm
Spektrometry NIR InGaAs 900-1700nm
Spektrometry NIR InGaAs o szerokim zakresie analizy 900-2300nm
Ekonomiczne miniaturowe spektrometry 200-1150nm
Spektrometry wysokiej rozdzielczości 200-1075nm
Spektrometry UVN-SR 200-1100nm
Spektrometry podwójnego zakresu 200-2300nm

 

 

Typ spektrometru Wygląd zewnętrzny
Spektrometry miniaturowe typu Blue-Wave

- zakres analizy widmowej: 200-1150nm
- zastosowania laboratoryjne lub OEM
- zintegrowany 16 bitowy przetwornik analogowo cyfrowy umożliwiający szybkie przetwarzanie danych
- stosunek sygnału do szumu: 1000:1
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7
- możliwość połączenia spektrometrów w szereg i wykonywania pomiarów jednoczesnych
- niewielkie wymiary
 

 Spektrometry z odbiciową siatką dyfrakcyjną typu Black Comet


- zakres analizy widmowej: 190-850nm lub 280-900nm
- dbiciowa siatka dyfrakcyjna do zastosowań UV-VIS
- perfekcyjne odwzorowanie widma bez odbić i zakłóceń
- jednorodna rozdzielczość dzięki płaskiemu odwzorowaniu
- Wysoka stabilność termiczna i brak konieczności regulacji optyki
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7

 
Spektrometry z odbiciową siatką dyfrakcyjną o szerokim zakresie długości fali typu Black Comet


- zakres analizy widmowej: 200-1080nm lub 220-1100nm
- dbiciowa siatka dyfrakcyjna do zastosowań UV-VIS
- perfekcyjne odwzorowanie widma bez odbić i zakłóceń
- jednorodna rozdzielczość dzięki płaskiemu odwzorowaniu
- Wysoka stabilność termiczna i brak konieczności regulacji optyki
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7

 
Spektrometry z odbiciową siatką dyfrakcyjną o wysokiej rozdzielczości typu Black Comet


- zakres analizy widmowej: 200-600nm lub 380-750nm
- rozdzielczość do 0,4nm
- perfekcyjne odwzorowanie widma bez odbić i zakłóceń
- jednorodna rozdzielczość dzięki płaskiemu odwzorowaniu
- Wysoka stabilność termiczna i brak konieczności regulacji optyki
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7

 

Spektrometry miniaturowe NIR typu Dwarf-Star

- miniaturowe wymiary: 127x77x51mm
- zakres analizy widmowej: 900-1700nm
- zastosowania laboratoryjne oraz OEM
- elementy analizujące InGaAs z 512 lub 1024 pikselami
- zintegrowany układ chłodzenia z termoelementem typu TEC do pracy w temperaturze -5oC
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7

 

Spektrometry NIR InGaAs typu RED-Wave

 

- zakres analizy widmowej: 900-1700nm
- analiza bliskiej podczerwieni
- elementy analizujące InGaAs z 512 lub 1024 pikselami
- zintegrowany układ chłodzenia z termoelementem typu TEC do pracy w temperaturze -5oC
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7

 

Spektrometry NIR InGaAs o szerokim zakresie analizy typu RED-Wave

 

- zakres analizy widmowej: 900-2300nm
- analiza bliskiej podczerwieni oraz aplikacje wymagające szerokiego zakresu analizy
- zintegrowany układ chłodzenia z termoelementem typu TEC do pracy w temperaturze -5oC
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7

 

Ekonomiczne miniaturowe spektrometry typu Green-Wave

 

- zakres analizy widmowej: 200-1150nm
- korzystny stosunek ceny do jakości
- zastosowania naukowe i edukacyjne
- stosunek sygnału do szumu: 300:1
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7

 

Spektrometry wysokiej rozdzielczości typu EPP2000-HR

 

- zakres analizy widmowej: 200-1075 nm
- rozdzielczość lepsza niż 0,1nm (1 Angstrom)
- analiza UV, VIS i NIR oraz aplikacje wymagające wysokiej rozdzielczości analizy
- pomiar szczytowej długości fali, średniej długości fali oraz sygnał FWHM zakresu widma
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7

 

Spektrometry wysokiej rozdzielczości typu EPP2000-UVN-SR

 

- zakres analizy widmowej: 200-1100nm
- optyka zawierająca filtr szerokopasmowy udoskonaloną matrycę detektorów UV z soczewkami optycznymi dzięki czemu uzyskiwana jest maksymalna czułość
- UVN-SR może zostać skalibrowany dla aplikacji spektroradiometrycznych  
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7

 

Spektrometry podwójne typu Dual DSR

 

 

- podwójny detektor (DSR) zapewniający bardzo szeroki zakres analizy widmowej: 200-2300nm
- dwa urządzenia pracujące w trybie pojedynczego urządzenia
- interfejs USB-2, software sterujący pracujący w systemach Windows XP/Vista/7

 

 

Amecam
Wincentego 54/25
03-530 Warszawa
telefon komórkowy: 602 500 680
tel.: (22) 207 22 78
fax: (22) 207 28 77
e-mail: amecam@amecam.pl
Studigraficzne.com