Amecam

Spektroskopia UV

Lasery UV wykorzystywane są w spektroskopii świetlnej, w której widmo powstaje na skutek przejścia lub odbicia się światła ultrafioletowego przez analizowaną próbkę. Dzięki laserom UV możliwe jest precyzyjne wykrycie i analizowanie molekuł szczególnie przy spektroskopii Ramanowskiej a dzięki krótkej długości fali UV możliwe jest znaczne poszerzenie pola wykrywanych molekuł. W chemii organicznej absorpcyjna spektroskopia UV jest stosowana do wykrywania w związkach chemicznych grup zawierających sprzężone wiązania wielokrotne węgiel-heteroatom lub węgiel-węgiel, występujące w alkenach, arenach i wielu związkach heterocyklicznych. Związki zawierające tego typu ugrupowania posiadają bowiem zdolność do absorpcji światła UV. W absorpcyjnych widmach UV, w odróżnieniu od widm w podczerwieni, występują zwykle bardzo szerokie piki absorpcyjne, których maksimum i kształt jest jednak charakterystyczny dla danych grup funkcyjnych. W technologii materiałowej spektroskopia UV umożliwia wstępne ustalenie przydatności materiałów jako np. filtrów UV , czy też przewodników prądu elektrycznego, a także zbadanie niektórych własności ich powierzchni.

Amecam
Wincentego 54/25
03-530 Warszawa
telefon komórkowy: 602 500 680
tel.: (22) 207 22 78
fax: (22) 207 28 77
e-mail: amecam@amecam.pl
Studigraficzne.com